Rationellt utformad produktion i moderna 1- och 2-komponentmaskiner
med hög automatiseringsgrad leder till korta leveranstider med rätt kvalitet.

Totalt 23 maskiner med låskraft mellan 30 och 400 ton gör att vi kan ta hand
om hela ert företags behov av plastdetaljer, allt från något enstaka gram upp
till ca. 1,5kg. En effektiv och flexibel verktygshantering gör att vi snabbt tar hand
om dig, vare sig ditt behov är något hundratal eller flera miljoner plastdetaljer
per år.

Vi kan även erbjuda produktion i renrumsmiljö.