Tillsammans med våra kunder tar vi fram produkter med rätt kvalitet till rätt pris.

Vår konstruktionsavdelning arbetar i
Solid Works, Edge Cam och Autocad.

En modernt utrustad verktygsavdelning
garanterar en god service vid nytillverkning
eller konstruktions- och verktygsändringar.
Verktyg köps även externt i Sverige och utlandet.