I två av varandra oberoende
produktionsenheter kan vi
producera produkter i en
kontrollerad miljö (motsvarande
ISO-klass 8).
Avsyning sker automatiskt med
hjälp av avancerade visionsystem
med totalt 12 kameror.