Plastsystem bearbetar samtliga
förekommande termoplaster
som exempelvis;
ABS, PA, PE, PBT, PC, PC/ABS,
POM, PP, PPS, PS, TPX, men
även avancerade högtemperatur-
material används.

Många av materialen som
bearbetas är förstärkta med
glasfiber, talk eller krita.

 Våra egna produkter

Bord CUBO                                         

Kompostbehållare BIOBOX                 

Kompostblandare                                

Taburett RONDO                                 

Staketelement                                     

Spaljéelement