All daglig verksamhet styrs av uppsatta kvalitetsmål.
Dessa mål skall hjälpa oss att ständigt förbättra vårt
sätt att arbeta.
   Vi är ISO 9001-2000 certifierade av SFK Certifiering
sedan 1997.

 Kvalitet och iso
 Kvalitet och iso

Vi skall inte bara ta hänsyn till vår tillverkning utan
också till kundens krav och önskemål för att minimera
miljöbelastningen.
   Vi värnar om miljön och ser ständigt över vår prod-
uktion för att inte använda mer resurser än vi absolut
måste. Det är en ständig process där vi ser över ut-
släpp och mängden avfall vi alstrar för att minska
belastingen av miljön.